Vic dana

Mama telefonira

  • Izvor: Agencije
  • 23.10.2021.14:22

Kaže Pe­ri­ca:

"Ma­ma, ti kad te­le­fo­ni­raš, to tra­je po ne­ko­li­ko sa­ti. Ne mo­gu da ve­ru­jem da si sa­da za­vr­ši­la raz­go­vor za sa­mo po­la sa­ta!"

"Ma znam, bi­la je gre­ška", odgovori mu mama.

Tagovi: