SPC

Sveta Ana, praznik udatih žena: Vjeruje se da za srećan brak danas treba izgovoriti ove riječi

  • 07.08.2019.08:45

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas praznuju uspenje Svete Ane, majke Presvete Bogorodice.

Glavni praznik Svete Ane, majke Presvete Bogorodice jeste devetog septembra, ali danas SPC proslavlja njeno uspenje.

Sveta Ana bila je kćerka sveštenika Metana iz Levijevog roda i Marije iz Vitlejema. Anini roditelji imali su još dvije kćerke: Mariju i Soviju. Marija je rodila Salomiju, a Sovija Jelisavetu koja je kasnije rodila Svetog Jovana Krstitelja.

Ana je sa svojim mužem Joakimom 50 godina živjela bez djece, a onda je u poznim godinama rodila Mariju, Presvetu Bogorodicu.

Joakim je godinama bio skrhan zbog činjenice da sa Anom nema poroda, pa je jednom prilikom otišao u pustinju gdje je tugovao danima. Jednog dana ukazao mu se anđeo koji mu je rekao da će ga Bog blagosloviti djetetom, a kasnije se ukazao i Ani i rekao joj istu stvar. Presrećni Ana i Joakim obećali su Bogu da će dijete posvetiti u hramu. Tako su Joakim i Ana postali roditelji Presvete Bogorodice, koju su odgajali do njene treće godine, a potom su ispunili svoje obećanje i odveli je u hram u kome je živjela do svoje 12. godine, kada se vjerila za Josifa, piše Blic Žena.

Molitva udatih žena Svetoj Ani

Sveta majko Ano, koja si od Boga odabrana, da postaneš majkom onoj, što nam je rodila božanski Spas, tebi se plačući obraćam za tvoj moćni zagovor. Izmoli mi kod svog i mog Boga milost, da budem danas i sve dane svoga života poštena, čestita, čista i trijezna, ćutljiva, vrijedna, milosrdna i bogobojažljiva žena. Da takva i ostanem i da uvijek nastojim da budem svom mužu vjerna drugarica, djeci svojoj brižna majka i da sve dužnosti svoga staleža pouzdavajući se u pomoć Božju vjerno vršim i da ni u čemu ne budem kriva za veću, slučajnu nemarnost.

Neka je daleko od mene svaka bezobraznost, gizdavost, brbljivost, ljubomora, nesmotrenost, prkos, nevjera, ljenjost i nemar u dužnosti! Uvijek ću pred očima imati, sveta moja zaštitnice, tvoj uzorni život, pa se truditi, kako bih svoj život sve više i više učinila sličnim tvom životu.

Kako si ti svom svetomu mužu Joakimu, tako ću i ja svom mužu činiti samo dobro, a nikada zlo. I ja ću poput tebe sve što se kuće tiče uvijek čisto i uredno obavljati i za kućnu se čeljad danju i noću brinuti ozbiljno, da im ništa potrebno ne usfali. Kao što si ti svoje dijete i ja ću svoje odgajati u strahu Božjem. Djeca će na meni vidjeti primjer i vidjeti kako se duša moja boji Gospodina, kako ga hvali i slavi u svakoj prilici i svaki čas. Poput tebe biću siromasima majka, potištenima podrška. Izmoli mi, predraga moja majko Ano, Božju milost za sve ove odluke, jer samo uz pomoć Božju moći ću izvršiti to što sam po tvom svetom primjeru i na tvoju čast odlučila. Amin.

Tagovi: