Investicije se planiraju u tri smjera

Novi projekti pred "Hidroelektranama na Vrbasu"

  • Izvor: ATV
  • 21.07.2021.20:36

Hidroelektrane na Vrbasu idu u susret brojnim novim projektima. Investicije se planiraju u tri smjera: ulaganje u postojeće objekte kako bi se povećala pogonska spremnost, izgradnja nove upravno-tehnološke zgrade, ali i nove solarne elektrane.