Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

Najtraženiji inženjeri elektrotehnike i građevinarstva

  • 28.05.2021.12:24

Među zanimanjima više i visoke stručne spreme, koja su tražena, prednjače ekonomisti i računovođe, ali i inženjeri elektrotehnike, građevine i mašinstva, te magistri farmacije i programeri, rekao je direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić, povodom upisa maturanata.

Vujičić je rekao da ohrabruje činjenica da, kada je riječ o visokoobrazovnim zanimanjima, raste interesovanje i u drugim oblastima, osim ekonomije i prava, i u tom smislu je važno pratiti i kretanja na tržištu, te potrebe poslodavaca kako bi se na njih adekvatno odgovorilo, saopšteno je iz Zavoda za zapošljavanje.

On je naglasio da su redovno karijerno savjetovanje, publikacije, ažurirana veb-stranica, te kontinuirano informisanje javnosti samo neke od redovnih aktivnosti Zavoda u okviru karijernog savjetovanja koje maturantima osnovnih i srednjih škola, kao i njihovim roditeljima, mogu pomoći u ovom važnom procesu.

- Pozivamo mlade i njihove roditelje da se obrate biroima u njihovim lokalnim zajednicama koji imaju još preciznije podatke i mogu im pomoći u odluci - istakao je Vujičić.

U saopštenju je navedeno da maturanti, zajedno sa svojim roditeljima, u ovom periodu donose odluke o izboru zanimanja i daljem školovanju, a Zavod, kako bi mladima bio olakšan izbor budućeg zanimanja, učestvuje u kreiranju upisne politike Republike Srpske.

Plan upisa u Republici Srpskoj predlaže se u skladu sa potrebama lokalne privrede, pri čemu su uzeti u obzir podaci o nezaposlenim licima koje vodi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, te mišljenja Privredne komore, Zanatske komore, Unije udruženja poslodavaca i ostalih društvenih partnera, kao i rezultati obavljenih anketa učenika i roditelja.

Prema novoj nomeklaturi zanimanja u Republici Srpskoj definisano je ukupno 106 zanimanja, i to o 53 zanimanja četvrtog stepena složenosti i 53 zanimanja trećeg stepena složenosti.

U saopštenju je navedeno da u procesu donošenja jedne od najvažnijih životnih odluka, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske može da pomogne maturantima sa podacima iz svojih evidencija o kretanjima na tržištu rada, te potrebama poslodavaca.

- Zavod je adresa na kojoj se mogu dobiti sve relevantne informacije, te je u tom smislu partner mladima u Republici Srpskoj koji planiraju svoju dalju karijeru - navedeno je u saopštenju.