SPC

Praznik Presvete Bogorodice: Ove običaje treba ispoštovati

  • Izvor: Kurir
  • 14.10.2021.01:00

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju praznik Pokrova Presvete Bogorodice kao pomen na crkveni događaj kada se Bogorodica tokom bogosluženja javila narodu okupljenom na molitvi.

Crkva je oduvijek proslavljala Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljicu i zaštitnicu hrišćana, koja svojim molitvama umilostivljava Boga prema grešnima.Bezbroj puta pomagala je pojedincima i narodima u ratu i miru, i svuda u nevoljama. Događaj koji crkva praznuje dogodio se 14. oktobra 911. godine, u vreme cara Lava Mudroga (Filosofa).

Bilo je svenoćno bdenje u Bogorodičinoj crkvi Vlaherne u Carigradu. Crkva je bila puna naroda, a negdje u pozadini stajao je sveti Andrej Jurodivi sa svojim učenikom Epifanijem. U četiri sata posle ponoći, ugledao je sveti Andrej Presvetu Bogorodicu sa rasprostrtim omoforom (pokrovom) iznad naroda, kao da tom odećom pokriva narod. Bila je odjevena u zlatokrasnu porfiru i blistala okružena apostolima, svetiteljima, mučenicima i devicama.

Sveti Andrej pokaza rukom Epifaniju i upita ga da li i on vidi ''Caricu i gospođu, kako se moli za sav svet'', što Epifanije začuđen potvrdi.Pokrov Presvete Bogorodice jeste njen omofor (pokrivač) koji je ona razastrla nad Hrišćanima.Zbog tog događaja uvedeno je praznovanje, da podseća na taj trenutak i na stalno pokroviteljstvo Presvete Bogorodice kad god to od nje vjernici molitveno traže.

Mnoge žene koje nemaju djecu poste pred Pokrovice kako bi se pričestile na sam dan praznika i mole se da im podari dijete, a one koje imaju mole se Bogorodici za njihovo zdravlje. Praznik slave žene da bi lakše rađale i podizale djecu.

Svi koji vjeruju u Bogorodicu i obilježavaju Pokrov Presvete Bogorodice na ovaj dan obavezno treba da izgovore riječi: "Raduj se Radosti naša i prekrij nas od svakog zla časnim omoforom tvojim". Koga Bogorodica prekrije svojim pokrovom on postaje nevidljiv za zle duhove i nečastive sile.

Tagovi: