Prijedor

Za 69 projekata biće izdvojeno oko 16 miliona KM

  • 04.01.2020.10:36

U Prijedoru je ove godine, u okviru implemetacije Strategije integralnog razvoja grada 2014-2024, predviđena realizacija 69 projekata ukupne vrijednosti 15.842.501 KM.

Među njima je osam ili jednogodišnjih ili višegodišnjih projekata čija realizacija treba da započne ove godine, kao i 61 višegodišnji projekat čija je realizacija započela u prethodnim godinama.

U okviru ekonomskog sektora najznačajniji projekti su infrastruktura u industrijskim zonama, podrška poljoprivredi, podsticajne mjere za zapošljavanje i podrška metaloprerađivačkoj, drvoprerađivačkoj, prehrambenoj, elektro i drugim industrijama.

U okviru društvenog sektora najznačajniji projekti su rekonstrukcija domova kulture, osnovnih škola i školskih dvorana i unapređenje kulturnih aktivnosti.

U okviru sektora zaštite životne sredine najznačajniji projekti su uređenje korita rijeke Miloševice, rekonstrukcija i dogradnja gradskog kanalizacionog sistema, rekonstrukcija fasada i stolarije na objektima javnih ustanova i rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove ulične rasvjete.

Planom implementacije Strategije integralnog razvoja grada Prijedora 2014-2024 za trogodišnji period (2020-2022) predviđena je realizacija 132 projekata ukupne vrijednosti 264.561.692 KM, među kojima su 124 višegodišnja projekta čija je realizacija započela u prethodnim godinama, dok je osam projekata ili jednogodišnjih ili onih čija realizacija treba da započne u predviđenom trogodišnjem periodu od 2020. do 2022. godine.

Strategija integralnog razvoja grada Prijedora za period 2014-2024 usvojena je krajem 2013. godine i o njenoj realizaciji redovno se informiše i izjašnjava Skupština grada.

Eksterna evaluacija prošle godine ukazala je na potrebu ili revizije ovog dokumenta ili donošenja novog, te je u budžet grada za ovu godinu uvrštena i stavka od 30.000 KM za tu namjenu.

Tagovi: